Společnost Czechoutdoor je od 21. 1. 2013
součástí holdingu BigBoard Praha a.s.

Obchodní zastoupení pro celou skupinu zajišťuje
společnost BigMedia, spol. s.r.o.


www.bigmedia.cz

BigBoard

O nás

Společnosti Czech Outdoor s.r.o. je tým odborníků s 18-ti letými zkušenostmi ve venkovní reklamě.

Od 30. 1. 2012 je součástí skupiny BigBoard Praha, a.s., která získala 100% podíl ve společnosti Czech Outdoor s.r.o. (dříve News Outdoor Czech Republic s.r.o.).

Společnost BigBoard Praha je jednou z nejvýznamnějších a nejdynamičtěji rostoucích společností venkovní reklamy na českém trhu. Akvizicí aktivit Czech Outdooru vzniklo silné uskupení s pozicí výrazného lídra na trhu venkovní reklamy v České republice. Právě atributy silné pozice, široké nabídky portfolia produktů kvalitní venkovní reklamy a nových synergií pro naše klienty jsou vyjádřeny výstižným názvem společnosti – Czech Outdoor s.r.o.

Společnost BigMedia se stala od 1. ledna 2014 výhradním prodejcem reklamních ploch společnosti Czech Outdoor. Všechny kampaně jsou již nyní realizovány výlučně se společností BigMedia, spol. s r.o.

Více informací a kompletní nabídku našich produktů naleznete na www.bigmedia.cz.