Společnost Czechoutdoor je od 21. 1. 2013
součástí holdingu BigBoard Praha a.s.

Obchodní zastoupení pro celou skupinu zajišťuje
společnost BigMedia, spol. s.r.o.


www.bigmedia.cz

BigBoard

Pro majitele nemovitostí

I. Výhody spolupráce s Czech Outdoor

a) Dodatečný finanční příjem bez nutnosti dalších nákladů
b) Finanční zhodnocení často jinak neproduktivních pozemků či částí budov

II. Jednotlivé kroky vedoucí k navázání spolupráce

a) Ocenění lokality
Závisí především na následujících faktorech:

 • velikost spádové oblasti
 • umístění (preferovány bývají centrální lokality)
 • schopnost upoutat pozornost (zda lokalita tvoří přirozenou dominantu v okolí)
 • exkluzivita viditelnosti lokality (vizuální nerušenost okolními vlivy)
 • počet a struktura osob majících možnost danou lokalitu vidět
 • legislativní prostředí (některé lokality mohou mít pro reklamní využití dána legislativní omezení)
 • dostupnost napojení na elektrické vedení
 • velikost a doba reklamního využití (delší doba výhodou) u štítových ploch
 • období na marketingové zpracování případu ze strany společnosti BigBoard (legislativní a prodejní příprava před započetím nájemního vztahu)

b) Nabídka pro pronajímatele
V závislosti na předchozích faktorech Vám Czech Outdoor nabídne výši nájemného.


c) Nájemní smlouva
V případě Vašeho souhlasu s výší nájemného připraví Czech Outdoor smlouvu upravující nájemní vztah.


d) Realizace spolupráce
Po uzavření nájemního vztahu mimo jiné zabezpečí Czech Outdoor:

 • technické řešení realizace reklamního zařízení
 • legislativní zabezpečení (veškerá nutná povolení příslušných úřadů)
 • pokrytí veškerých pojistných rizik souvisejících s výstavbou reklamního zařízení či instalací reklamy
 • marketingovou prezentaci lokality a vyhledání klienta
 • výstavbu či instalaci reklamního zařízení pomocí vlastního týmu odborníků